Simptome psihopatologice ale studentilor din colegiile de muzicã – studiu de caz (ld englezã)

Author(s)
Year 2015
Type Others
Publication Studii de Didactica a Educatiei Muzicale
Pages 156-166
Publisher Editura Muzicala
Local Bucuresti
Ed/Org Dragoș Călin
ISBN / ISSN ISBN: 978-973-42-0805-0
Language Romeno