(Português) Fonaments Conceptuals de la Investigació en la Pintura

Event Title Comunicação apresentada na Sala de Juntes de la Facultat de Belles Arts de l´Universitat de Barcelona (Espanha)
Comunication Title Fonaments Conceptuals de la Investigació en la Pintura
Date 28 of April of 2015