(Português) Ensenyaments Artistics a Portugal, de l´Acadèmia a l´escola y a la Universitat

Event Title Comunicação apresentada na Reial Acadèmia de Belles Arts de St Jordi, Barcelona
Comunication Title Ensenyaments Artistics a Portugal, de l´Acadèmia a l´escola y a la Universitat
Date 5 of May of 2015