Apresentação do livro ÁGUA:PORTO AIGUA:BARCELONA

ÁGUA:PORTO AIGUA:BARCELONA, uma co-edição entre o i2ADS/Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e o Instituto da Água/Faculdade de Belas Artes da Universidade de Barcelona.

A apresentação, a cargo do Professor António Quadros Ferreira, acontecerá no próximo dia 4 de Maio de 2015, pelas 14.30 horas, na Sala d´Actes de la Facultat de Belles Arts, e no âmbito da Jornada Internacional de Recerca de l´Art de l´Aigua.

Jornada “L’art de l’aigua”

La jornada lʼArt de lʼAigua, és la primera que sʼorganitza en sí de lʼInstitut de Recerca de lʼAigua de la Universitat de Barcelona, amb lʼobjectiu de impulsar la recerca en la vessant creativa de l’aigua, vinculada a lʼàmbit de les belles arts en un sentit ampli, plural i contemporàni, on lʼaigua sigui lʼelement principal de motivació i generador de reflexió, análisis, producció i materialització.

En les arts plàstiques, lʼaigua és utilizada en diferents tipus de técniques, però tanmateix existeix l’art de lʼaigua considerat en si mateix, sigui unit en d’altres mitjants, entorns, o per les propietats estètiques dʼella mateixa, de tal manera que ha estat i és objecte de diferents tractaments creatius, expressius i performatius, tot derivant en els últims anys cap a postulats coneguts com l’art ambiental, o l’ecoestètica, presents en diferents circuïts culturals destacats.

En aquesta jornada es donaran a conèixer diferents tipus de manifestacions artistiques innovadores i sʼaprofundirá en el treball dʼartistes que han centrat el seu interés en la recerca de lʼaigua com element fonamental de llurs propostes creatives artistiques.

Dr. Domènec Corbella Llobet
Fac. Belles Arts
Coordinador de la Jornada

Jornada: “L’art de l’aigua”
Data: 4 de maig de 2015
Horari: de 9:30 h a 15:30 h
Lloc: Sala d’Actes de la Facultat de Belles Arts, UB